Om de cursussen op een veilige en vertrouwde manier door te laten gaan in Corona periodes hebben we dit protocol gemaakt. Zodra er maatregelen zijn van het RIVM wordt dit protocol van kracht en zal indien nodig worden aangepast.

Regels voor onze gezondheid

 1. Het bezoeken van “Casa Calluna”; opleidingscentrum voor de opleiding Integral Pelvic Therapy mag uitsluitend indien elke vraag in de gezondheidscheck op de cursusdag met NEE is beantwoord (zie punt 4)
 2. Volg ten allertijden de maatregelen van de docent en het RIVM op. Geef geen handen of knuffels
 3. Was je handen bij binnenkomst, voor en na elke sessie die gegeven wordt. Tevens na elk toilet bezoek conform handwasprotocol
 4. Raak zo min mogelijk aan in de cursusruimte
 5. Eigendommen zoals telefoon en sleutels opbergen in jaszak of tas
 6. Kom op tijd, zodat iedereen de tijd heeft om binnen te komen. De cursusruimte is 30 minuten voor aanvang van de cursus geopend. Hou afstand bij het naar binnen en buiten gaan en wacht op elkaar
 7. Hou je tijdens de cursusdag aan de 1,5 meter regel
 8. Nies of hoest (evt. bij hooikoorts) in een papieren zakdoekje en gooi deze direct weg in de afvalbak. Lukt dat niet, nies of hoest dan in je ellenboog
 9. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel
 10. Betaal al je aankopen contactloos per PIN
 11. Lestijden kunnen door deze maatregelen uitlopen
 12. We volgen allemaal dit Corona protocol op
 13. Naleven van het protocol

Bij deelname aan een cursus of licentiedag gaat de cursist akkoord met dit Corona protocol en het naleven hiervan. Dit protocol staat ook op onze website vermeld.

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ondanks het feit dat iedere cursist de gezondheidscheck goed doet én dat iedereen zich aan het protocol houdt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen in bepaalde gevallen nodig. Het dragen van bijvoorbeeld een mondneusmaskers of wegwerphandschoenen is dan verplicht.

Neem altijd je eigen persoonlijke beschermingsmaterialen mee (o.a. mondneusmaskers) op elke cursusdag. Deze dienen na gebruik direct weggegooid te worden in daarvoor bestemde afvalbak. 

 1. Gezondheidscheck

Voorafgaand aan de cursus zal bij binnenkomst de gezondheidscheck in de vorm van een vragenlijst worden ingevuld. Na het invullen van de gezondheidscheck wordt er gekeken of deelname aan de cursusdag mogelijk is. De ingevulde gezondheidscheck zal tot 3 maanden na de lesdag worden bewaard in onze administratie.

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de cursist niet naar de cursus komen of aan de cursus deelnemen.

Het bezoeken van ons opleidingscentrum mag uitsluitend indien elke vraag in de gezondheidscheck met NEE is beantwoord.

Vragen voor de gezondheidscheck:

 1. Heb je de afgelopen 48 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Is één van bovenstaande vragen met JA beantwoord dan dient dit vooraf aan de cursusdag schriftelijk per e-mail gemeld te worden aan ons.

Treden er tussentijds verschijnselen op, zoals hierboven genoemd dan wordt de cursist verzocht dit te melden. We gaan dan samen op zoek naar een passende oplossing. Onze medewerkers zijn bevoegd om bij twijfels over de gezondheid van een cursist betreffende cursist de toegang tot onze cursuslocatie te weigeren.

Bezoek aan land of gebied met code oranje of rood

Ben je in een land of gebied geweest waar code oranje of rood geldt, dan betekent het dat je bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine gaat. Dit geldt ook als je geen klachten hebt of als uit de test blijkt dat je geen corona hebt.

Ligt de startdatum van de cursus in de thuisquarantaine periode dan is deelname aan de cursus niet mogelijk. Voor meer info: Rijksoverheid

 1. Risicogroep

Behoor je als cursist tot de risico groep zoals gedefinieerd door de RIVM dan is het advies, tot nader bericht van het RIVM, om niet deel te nemen aan een cursus en de inschrijving te verplaatsen.

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:

 1. Mensen van 70 jaar en ouder
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
  – Chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn
  – Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog
  – Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties
  – Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie
  – Verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet  functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. – Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts
  – HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiatie 4 getal onder <200/mm2.
  – Ernstige leverziekte
  – Overgewicht (BMI Body Mass Index > 40)
 3. Deurbeleid

Cursisten houden bij binnenkomst de 1,5 meter regeling in acht en de regelgevingen van het RIVM. Er worden geen handen geschud of knuffels gegeven. Bij het betreden van de cursusruimte dienen cursisten direct de handen te wassen en te desinfecteren met een handalcohol. Voor het drogen van de handen worden papieren doekjes gebruikt welke daarna worden weggegooid afvalbakbak. Cursisten nemen plaats in de cursusruimte op 1,5 meter afstand van medecursisten.

 1. Looproute binnen onze locatie

De ingang tot de cursusruimte bevind zich op de begane grond en de eerste verdieping. De eerste verdieping is toegankelijk per trap. Bij binnenkomst en op de trap dient de 1,5 meter regel te worden gehandhaafd. Indien nodig geeft de docent hierbij aanwijzingen.

 1. Lunch en pauzes

Tijdens de lunch en de pauzes geldt uiteraard ook de 1,5 meter regel.

 1. Handen wassen en desinfecteren

Was je handen op de juiste manier:

 • Gebruik vloeibare zeep (geen stuk zeep) en een wegwerphanddoekje
 • Neem voldoende zeep
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 20 seconden
 • Doe het op de juiste manier (zie WHO poster) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet
 • Spoel je handen af met stromend water
 • Droog ze goed af met een wegwerphanddoekje
 • Gebruik het wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien

Desinfecteer je handen op de juiste manier:

 • Gebruik handalcohol
 • Neem voldoende handalcohol: breng minimaal 3ml. aan op je droge handen
 • Neem de tijd: wrijf je handen tot ze droog zijn
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding bij handen wassen) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet
 1. Toiletgebruik

Na ieder toiletgebruik dient door cursist het toilet te worden gereinigd en gedesinfecteerd. Hieronder vallen wc-bril, deksel, bedieningsknop deurklinken en de draaiknop voor ‘bezet’. Hiervoor zullen de juiste reinigingsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Cursisten zijn verplicht na ieder toiletbezoek de handen minstens 20 seconden te wassen met water en zeep, conform RIVM protocol. Voor het drogen van de handen worden papieren handdoeken beschikbaar gesteld, deze kunnen na gebruik worden deponeert in de afvalbak.

Er worden afspraken gemaakt, zodat cursisten elkaar niet tegen zullen komen in de toiletruimte en de toegang daartoe.

 1. Schoonmaak cursuslocatie

Wij zorgen voor een goede hygiëne. De volledige cursuslocatie wordt tenminste eenmaal per dag uitgebreid en grondig gereinigd. Hierbij worden ook deurklinken, handgrepen, computers, telefoons, radiatorgrepen en trapleuningen gereinigd en gedesinfecteerd. De interieurverzorging werkt hierbij volgens de RIVM richtlijnen en met handschoenen.

Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen, spray en papier of desinfecterende reinigingsdoekjes.

 1. Praktijk onderdelen met massagetafels

Algemene richtlijnen tijdens de praktijk onderdelen:

 • Alle cursisten dienen korte nagels te hebben
 • Geen sieraden dragen (laat deze thuis)
 • Bij lang haar de haren opsteken
 • Alle eigen benodigdheden voor de cursus worden zo veel mogelijk in een gesloten tas bij de eigen zitplaats neergelegd
 • Tijdens een cursusdag wordt niet gewisseld van oefenpartner
 • In de cursusruimte staan de massagetafels minimaal 1,5 meter uit elkaar

12.1 Gereed maken massagetafels

De massagetafels dienen eenduidig gereed gemaakt te worden vooraf aan de massage.

Plaats het textiel op de volgende wijze:

 1. Hoeslaken over de tafel heen (over de hoeslaken die er al ligt)
 2. Indien gewenst, nog een eigen fleecedeken over de tafel
 3. Celstof matje op de fleecedeken
 4. Over het kussen vloeipapier (aanwezig op de opleiding)
 5. 3 fleece dekens om jezelf mee te bedekken tijdens de oefensessies

12.2 Tijdens de praktijkles

 1. Er wordt zo min mogelijk gesproken tussen de cursist en de oefenpartner
 2. De cursist en de oefenpartner wassen de handen vóór de massage (volgens protocol)
 3. De oefenpartner kleedt zich uit en plaatst de kleding en schoeisel op de daarvoor
  aangewezen plaats
 4. De praktijkles wordt gestart
 5. Aan het einde van de sessie doet de oefenpartner de eigen sokken aan voordat de grond wordt geraakt
 6. Na de praktijkles kleedt de oefenpartner zich weer aan
 7. De cursist en de oefenpartner wassen de handen na de massage (volgens protocol)

Na afloop van de praktijkles dienen de massagetafel en de poten, gezamenlijk door cursist en door de oefenmodel, gereinigd en gedesinfecteerd te worden.

De docenten stellen hiervoor desinfectie materiaal ter beschikking.

Tussen de praktijkonderdelen of persoonswissel is een minimum van 10 minuten vereist om alle oppervlakken te desinfecteren en de ruimte te ventileren.

12.4 Thuiskomst na afloop van de cursus

 1. Was gedragen kleding en textiel direct op minimaal 60 graden
 2. Neem een uitgebreide douche
 3. Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème

12.5 Thuis oefenen

Hanteer dezelfde veiligheidsregels tijdens het oefen van de praktijkopdrachten thuis.

 1. Theoretische onderdelen

Theoretische onderdelen zo veel mogelijk vooraf per e-mail toegestuurd of online gegeven, zodat cursisten deze onderdelen zoveel mogelijk vanuit huis kunnen volgen. Indien dit niet mogelijk is of niet van toepassing is wordt het aantal deelnemers zo klein mogelijk gemaakt zodat 1,5 meter tussen docent en studenten gewaarborgd kan worden.

 1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Iedereen, dus alle cursisten, docenten en overige medewerkers van de opleiding Integral Pelvic Therapy dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid voor het opvolgen van dit corona protocol. Bij deze verantwoording behoort ook elkaar aanspreken op gedrag bij het niet, of niet correct, naleven van het protocol.

Het staat de directie en medewerkers van de opleiding Integral Pelvic Therapy vrij om iemand die zich, al dan niet opzettelijk en/of herhaaldelijk niet houdt aan het protocol de toegang te weigeren en/of weg te sturen. Veiligheid staat voorop. Restitutie van het cursustarief is dan niet mogelijk.

 1. Protocol wijzigingen

De opleiding Integral Pelvic Therapy behoudt het recht om, daar waar nodig, dit protocol op ieder moment te wijzigen of aan te vullen mede conform nieuwe informatie van het RIVM, WHO of Rijksoverheid.

 1. Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat je besmet raakt in de cursusruimte of op weg hier naartoe. Met het deelnemen aan de cursus ga je akkoord met dit risico.